راهنمای خرید

راهنمای خرید

انتخاب محصول مصرفی-اضافه کردن به سبد خرید

انتخاب محصول مصرفی-اضافه کردن به سبد خرید

تعداد محصولات مصرفی- خرید نهایی در سایت برارا

تعداد محصولات مصرفی- خرید نهایی در سایت برارا

خرید از فروشگاه اینترنتی-ثبت خرید

خرید از فروشگاه اینترنتی-ثبت خرید

ثبت نام در سایت برارا

ثبت نام در سایت برارا

ثبت حساب کاربری-اطلاعات ثبت نام در سایت برارا

ثبت حساب کاربری-اطلاعات ثبت نام در سایت برارا

ذخیره اطلاعات در فروشگاه اینترنتی برارا- تکمیل اطلاعات شرکت

ذخیره اطلاعات در فروشگاه اینترنتی برارا- تکمیل اطلاعات شرکت

در برارا خرید خود  را نهایی کنید- مشاهده مشخصات کالای مصرفی

در برارا خرید خود را نهایی کنید- مشاهده مشخصات کالای مصرفی

انتخاب روش ارسال - وارد کردن آدرس شرکت

انتخاب روش ارسال - وارد کردن آدرس شرکت

دریافت صورت حساب محصولات -خرید از فروشگاه اینترنتی

دریافت صورت حساب محصولات -خرید از فروشگاه اینترنتی

انتخاب روش پرداخت خرید - پرداخت آنلاین و در محل شرکت برارا

انتخاب روش پرداخت خرید - پرداخت آنلاین و در محل شرکت برارا

دریافت شماره پیگیری- تکمیل مراحل خرید اینترنتی سایت برارا

دریافت شماره پیگیری- تکمیل مراحل خرید اینترنتی سایت برارا